• darkblurbg

 

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare kunnen serieus van invloed zijn op het functioneren van medewerkers. Zo serieus dat hij of zij zichzelf ziekmeldt. Met elkaar in gesprek gaan hierover kan helpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals overlijden, conflicten thuis of een echtscheiding. Bij zo'n 50 % van alle verzuimende medewerkers spelen (ook) niet-medische problemen een rol.

Medewerkers hebben veel vragen en vaak ook schaamte rond privéproblemen en psychische klachten in combinatie met werk, maar ook als leidinggevende heb je vaak geen idee wat je kunt doen om je medewerker weer optimaal te laten functioneren. Ik ondersteun organisaties en hun medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over deze impactvolle gebeurtenissen en levensfasen.

Ik word ingeschakeld bij vragen rondom werk-privé balans, echtscheiding, overlijden/verlies en rouw. Maar ook bied ik hulp aan werkgevers en hun medewerkers die te maken hebben met partnergeweld en daardoor hun werk steeds minder goed kunnen uitvoeren of daardoor verzuimen.

Vragen over loopbaanmogelijkheden en vitaliteit van medewerkers zijn aspecten die in nagenoeg alle gesprekken aan de orde komen.

Wil je zorgdragen voor het welzijn en daarmee de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers  én voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim, schakel dan ADrem in.
Zo krijg je grip op complex verzuim in geval van psychische klachten en privéproblematiek.


Ik help medewerkers bij herstel en werkhervatting én ik begeleid werkgevers bij het bieden van de juiste ondersteuning aan hun medewerker. Hierdoor wordt het verzuim bekort en kosten bespaard en kan de medewerker weer optimaal aan het werk.

 

Meer weten? Neem dan contact met op: 06-53979836.