• darkblurbg

Ik help organisaties bij het oplossen van (complex) verzuim. Door het onderzoeken van arbeidsmogelijkheden wordt het verzuim in kaart gebracht en worden de re-integratieperspectieven van de medewerker helder. 

In een groot aantal verzuimsituaties blijkt gelukkig dat de medewerker, ondanks een (medische) beperking, inzetbaar is in werk als de werkzaamheden en de werkomgeving worden aangepast. Op deze manier wordt kostbaar personeel behouden, de duur van het verzuim bekort en kosten bespaard.

Soms lukt dit niet, dan onderzoek ik de mogelijkheden buiten de organisatie en adviseer ik over de beste re-integratieroute.

 

 

Ik ben creatief en grensverleggend! Zo kijk ik ook naar verzuim. 
Ik durf de juiste vragen te stellen en luister oordeelsvrij. Ik werk vanuit oprechte interesse in de organisatie en zorg voor de medewerker. 

 

Ik analyseer informatie vanuit verschillende gezichtspunten (werkgever, medewerker en arbodienst) en geef informatie over juridische mogelijkheden, subsidies en re-integratiemogelijkheden.

Als je kiest voor ADrem Singulari wordt er een professioneel en deskundig arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd met daarbij een

  • Gesprek met de werkgever
  • Gesprek met de medewerker 
  • Werkplekonderzoek
  • Gesprek met de bedrijfsarts
  • Gesprek met de casemanager

Ik beschik over een database met arbeidskundige informatie. En net als het UWV gebruik ik de vragenlijst van het UWV, de FML, voor de beschrijving van mogelijkheden en beperkingen. Ik beoordeel in eerste instantie middels een geautomatiseerd systeem, de gevolgen van de beperkingen voor werk. Daarna vindt door mij persoonlijk een professionele eindselectie plaats. 

Meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek door ADrem?

Neem contact op