• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

BUFFEL: WAAROM

Deze oefening is interactief. Vraag de speler aan je rechterkant de vraag te stellen en de speler links van je jouw antwoorden op te schrijven.

Bekijk alle punten die je zou doen als je de loterij wint.
Stel nu de kritische vraag: “waarom?”

Blijf op deze vraag doorvragen totdat je geen antwoord meer kan bedenken of de tijd voorbij is. Het antwoord moet weer uit één woord bestaan. De vraag begint steeds met waarom.

 

Terug naar het speelbord