• darkblurbg

Ik help organisaties bij het oplossen van (complex) verzuim. Door het onderzoeken van arbeidsmogelijkheden wordt het verzuim in kaart gebracht en worden de re-integratieperspectieven van de medewerker helder. 

 

In een groot aantal verzuimsituaties blijkt gelukkig dat de medewerker, ondanks een (medische) beperking, inzetbaar is in werk als de werkzaamheden en de werkomgeving worden aangepast. Op deze manier wordt kostbaar personeel behouden, de duur van het verzuim bekort en kosten bespaard.

Soms lukt dit niet, dan onderzoeken we de mogelijkheden buiten de organisatie en adviseren we over de beste re-integratieroute.

 

Ik ben creatief en grensverleggend! Zo kijk ik ook naar verzuim. 
Ik durf de juiste vragen te stellen en luister oordeelsvrij. Ik werk vanuit oprechte interesse in de organisatie en zorg voor de medewerker. 

 

De arbeidsdeskundige analyseert informatie vanuit verschillende gezichtspunten (werkgever, medewerker en arbodienst) en geeft informatie over juridische mogelijkheden, subsidies en re-integratiemogelijkheden.

Het arbeidsdeskundig onderzoek door ADrem houdt in:

  • Gesprek met de werkgever
  • Gesprek met de medewerker 
  • Werkplekonderzoek
  • Gesprek met de bedrijfsarts
  • Gesprek met de casemanager

Wij beschikken over een database met arbeidskundige informatie. En net als het UWV gebruikt ADrem de vragenlijst van het UWV, de FML, voor de beschrijving van mogelijkheden en beperkingen. We beoordelen in eerste instantie middels een geautomatiseerd systeem de gevolgen van de beperkingen voor werk. Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de arbeidsdeskundige. 

Meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek door ADrem?

Neem contact op